12.34€
BIOREPEL・Aktualizované 13.5.2024・114 4865・EAN: 8594031570332

BIO REPEL Sprej múdra huba na omietky a plesne 3+1g

45 ks Skladom

Predstavuje nové možnosti proti nežiadúcim plesniam na múroch v objektoch. Zabraňuje zdravotným rizikám, ktoré plesne vytvárajú. Pythium oligandrum hubí nežiadúce plesne. Prípravok nie je chemický, ale čisto biologický.  

12.34€
 V pondelok odosielame ( U vás v utorok21.5. )

Informácie o produkte

Druhy múdrej huby na omietky
Výrobca BIOREPEL

1g sáčok je A, 2g sáčok je B

BIOREPEL® je ojedinelý biologický prípravok, predstavujúce nové možnosti proti nežiaducim plesniam na múroch v objektoch. Používaním BIOREPEL®u je možné zabrániť zdravotným rizikám, ktoré plesne v obytných priestoroch vytvárajú. Plesne vystreľujú do ovzdušia milióny až miliardy spór, ktoré môžu spôsobovať zdravotné ťažkosti - alergie, dýchacie ťažkosti, zápaly očí, vyrážky. Pri svojom raste a v dôsledku svojho metabolizmu uvoľňujú do okolia ketóny, aldehydy, étery a ďalšie. Tie môžu alergizovat, spôsobovať bolesť hlavy, únavu, zápaly priedušiek a spojiviek, pľúcne mycetómom a Mykotoxín, exogénne alergické alveolitídy, otomykózy, gastroenterotoxikózy. Špecifická kompozícia BIOREPEL®u s mikroorganizmom Pythium oligandrum hubí nežiaduce plesne na základe medzidruhového parazitizmu a je schopná svojou aktivitou vykoreniť aj "podhubie" plesní rastúcich nielen na omietkach, v omietkach, ale i pod nimi v murive. Po ich eliminácii biologický proces ustane. K aktivácii prípravku je potreba čistá voda a nanesenie pripraveného roztoku po aktivácii (Zmiešanie obsahu s čistou vodou) na zasiahnutej murivo. Doba od aktivácie po nanesení na murivo by nemala presiahnuť čas dvoch hodín.

BIOREPEL® nie je prípravok chemický, ale biologický a nielen, že plesne odstraňuje z múrov a nevznikajú rezistencie, či genetické mutácie, ale má aj pretrvávajúci účinok. Práve preto je významným prínosom v ošetrovaní múrov v bytových, kancelárskych, výrobných, skladovacích alebo iných priestoroch. Aktívna mikroflóra Pythium oligandrum obsiahnutá v prípravku nemá pre ovzdušie, rastliny, zvieratá alebo človeka vedľajšie alebo nežiaduce účinky.

BIOREPEL®-spray: (toto balenie obsahuje sprej 1g +vloženú krabičku s BIOREPEL® - sáčky 1g + 2g)

Návod na použitie: sprej obsah balenia 1g v spreji s objemom 0,5 litra:

Odstránenie plesní:

1) Odskrutkujte rozprašovač a do fľaštičky dolejte 450ml pitnej vody.

2) Zaskrutkujte rozprašovač, obsah pretrepte.

3) Pomocou rozprašovača nastriekajte na napadnuté miesta dve tretiny prípravku zo vzdialenosti 20 centimetrov.

4) Po dvadsiatich minútach opláchnite ošetrené miesto vodou a nechajte hodinu zaschnúť alebo zavädnúť.

5) Po hodinovom zaschnutí nastriekajte rozprašovačom na ošetrované miesto zvyšok prípravku s presahom aspoň 15 centimetrov od pôvodného okraja plesne.

Preventívne ošetrenie proti plesniam:

1) Odskrutkujte rozprašovač a do fľaštičky dolejte 450ml pitnej vody.

2) Zaskrutkujte rozprašovač, obsah pretrepte. 3) Pomocou rozprašovača zahmlia prípravkom preventívne na miesta, kde je predpoklad, že by sa v budúcnosti mohli vyskytovať plesne.

Pozor: Šetrite prírodu a uchovajte rozprašovač pre nové použitie. K novému použitie využite náhradné náplne umiestnenej v balení.

Frekvencia aplikácií: Pre odstránenie nežiadúcich plesní je dostatočná jedna aplikácie podľa popísaného postupu. doba ochrany je závislá od špecifických podmienok v mieste aplikácie. Pre prevenciu je dostatočná jedna aplikácie prípravku.

Upozornenie: Pleseň pred aplikáciou neodstraňujte suchou cestou, aby sa spóry plesní nedostali do ovzdušia a nezamoril ďalšie priestory. Vzhľadom k biologickej podstate prípravku výrobcu nezaručuje systémový účinok na netypické, neprirodzene vyselektované alebo geneticky modifikované druhy nežiaducich plesní na stenách. Najmenej 14 dní pred aplikáciou a aspoň 14 dní po aplikácii nepoužívajte žiadne iné prípravky na ošetrovanie múrov proti plesniam. Nepoužívať pre priestory používané na pestovanie húb.

Skladovanie: Skladujte v suchu pri izbovej teplote 15-25 o C a relatívnej vlhkosti do 40%. Skladujte v pôvodnom, uzavretom obale. Zriedený liek zaktivované vodou je možné skladovať najdlhšie 24 hodín po zriedení.

Prvá pomoc:

Pri postriekaní: Umyte dostatočným množstvom vody. Použite mydlo, ak je potreba. Pri zasiahnutí očí: Okamžite vypláchnite dostatočným množstvom pitnej vody.

Pri nadýchaní: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce dýchanie.

Pri požití: vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Pri vyhľadanie lekárskej pomoci informujte o prípravku, s ktorým sa pracovalo (majte po ruke obal alebo štítok výrobku), a o poskytnutej prvej pomoci.

Pokyny pre lekára: Žiadne nebezpečenstvo, ktorá by vyžadovala špeciálnu pomoc. Nie sú zaznamenané žiadne nežiaduce účinky na ľudské ani zvieracie zdravie. Nie sú popísané žiadne nežiadúce ani neočakávané vedľajšie účinky.

Mohlo by sa vám páčiť

Skladom
Múdra huba Polyversum Biogarden proti plesňovým chorobám rastlín 5g5.2€