32.00€
OTHER・Aktualizované 24.6.2024・112 0283

AKUPERO + TENS prístroj

50 ks Skladom

AKUPERO + TENS prístroj - stimulácia akupunktúrnych bodov a TENS stimulácia

32.00€
 Dnes odosielame ( U vás v utorok23.7. )

Informácie o produkte

Výrobca OTHER

Tento jednoduchý prístroj je možné použiť ako akupero alebo TENS prístroj. Funkcia akupera dáva možnosť stimulovať akupunktúrne body. 

Obsah balenia (časti prístroja):

1. Telo prístroja s LCD displejom (batérie nie sú súčasťou balenia).

2. Kábel na TENS funkciu s dvoma gélovými nálepkami.

3. Tri hlavice na stimuláciu.

Výmena hlavice: Pri výmene hlavice pootočte plastovú výmennú hlavicu na prístroji v smere hodinových ručičiek a vytiahnite ju von z puzdra na prístroji.  Pri aplikácii klobúkovitej hlavice na stimuláciu, jemne hlavicou pritlačte hrot prístroja do vnútra a pootočením upevnite nástavec (hrot prístroja sa dá jemne zatlačiť do vnútra prístroja).

Návod na umiestnenie batérií:

1.    Zľahka stlačte palcom tlačidlo „PUSH“ na kryte batérie (na opačnej strane prístroja, striebornej farby), podľa smeru vyznačenej šípky. 

2.    Vložte 4 kusy batérie typu 1,5 V AAA, podľa + alebo - smeru.

3.    Kryt batérie založte späť jemným zatlačením krytu v bode šípky (pre uvolnenie západky) a zatlačením krytu smerom späť do pôvodnej polohy.

UPOZORNENIA: 

1.    Tento prístroj je určený na domáce použitie. Toto zariadenie a jeho príslušenstvo nepoužívajte na iný účel, ak je uvedené v tomto manuály.

2.    Po použití prístroja vyberte batérie, aby ste zamedzili ich prípadnému vyliatiu alebo korózii.

3.    Prístroj používajte len ak ste oboznámený s akupunktúrnym bodom a reakciami tela na jeho stimuláciu.

4.    Ak pociťujete po jeho použití malátnosť, nevoľnosť alebo iné nežiadúce účinky, ukončite užívanie prístroja a poraďte sa s lekárom. 

5.    Pri zmene funkcie z detektora/merača na stimulátor alebo iných zmenách stále odtiahnite prístroj od pokožky a následne stlačením klávesy nastavte inú funkciu.

6.    S prístrojom vždy manipulujte a nastavujte ho len ak sa hrotom nedotýka pokožky a pri prvej aplikácii ho stále majte nastavený na minimálnu intenzitu (1). Zvyšujte ju plynule. 

7.    Pri zmene miesta stimulácie stále znížte intenzitu stimulátora na minimum a až po priložení na nové miesto rovnomerne zvyšujte stimuláciu.

8.    S prístrojom pracujte v suchom prostredí, so suchými a čistými rukami a suchým a čistým miestom aplikácie. 

9.    Nepoužívajte pri chorej alebo poranenej kožy.

10.    Zákaz opravovať zariadenie alebo prestavovať a upravovať jeho časti. 

11.    Nie je vhodné pre ľudí s akýmkoľvek zariadením v tele alebo kovom, trpiacich akútnym ochorením, s ochoreniami srdca, s vysokou horúčkou, problémom s tlakom, kožnými problémami alebo ak je možné, že by Vám elektrostimulácia mohla poškodiť.

12.    Nepoužívajte zariadenie v blízkosti srdca, v ústnej dutine, na poranenej kože, genitáliách, na slabinách, v oblastí slizníc aby sa zabránilo poraneniu. 

13.    Stimulácia jedného miesta by nemala presiahnuť 30 minút a mala by mať nízku intenzitu pri dlhej stimulácii, aby sa predišlo komplikáciám.

Návod na použitie: Držte zariadenie v ruke tak, aby ste sa dotýkali prstami strieborného krytu na spodne časti prístroja (pre vytvorenie okruhu). Pre použitie na inom človeku, prístroj držte v pravej ruke a tela druhej osoby sa dotýkajte ľavou rukou pre vytvorenie okruhu (viď ilustráciu). 

Je prirodzené cítiť brnenie v mieste, kde sa elektrickým obvodom dotkneme tela, ale malo by byť jemné. Pred priložením hrotu vždy nastavte intenzitu na minimum a potom pomaly zvyšujte podľa potreby. 

Doba používania: Obvykle 30 minút denne, alebo v závislosti od vašich osobných potrieb.

NASTAVENIE FUNKCIE na stimuláciu bodov: 

1.    Na pravej strane zariadenia posuňte gombík na hrane doprava (viď ilustráciu). Po zatlačení tlačidla (ϴ +) na 3 sekundy sa Vám na displeji rozsvieti funkcia ACUT/CHEC. Stlačte ľavý gombík s dvoma štvorčekmi  a funkcia sa zmení na INTRO/ELEC. 

2.    Stlačením tlačidla so symbolom hodiniek nastavíte dĺžku stimulácie. Na displeji je vypísané  v strede s príponou min. Napríklad 15 min znamená 15 minútová autostimulácia. Toto číslo sa počas stimulácie znižuje podľa ubehnutého času.

3.    FREQ: je frekvencia stimulácie, teda intenzita prerušovania stimulov. Čím je nižšia, tým majú stimulácie dlhšiu prestávku medzi jednotlivými impulzmi. Tlačidlami (  +)-zvyšovanie a (–)-znižovanie sa nastavuje frekvencia.

4.    INTEN: je intenzita stimulácie. Najprv ju nastavte na 1 a pomaly zvyšujte podľa potreby. Opakujte pomalé zvašovanie intenzity pri každom bode. Tlačidlami (ϴ +)-zvyšovanie a (ϴ -)-znižovanie sa nastavuje intenzita.

5.    Vypnite zariadenie znížením intenzity na nulu klikaním tlačidla (ϴ -)-znižovanie.

NASTAVENIE FUNKCIE na TENS stimuláciu: 

1.    Na pravej strane zariadenia posuňte gombík na hrane do ľava (viď ilustráciu). Po zatlačení tlačidla (ϴ +) na 3 sekundy sa Vám na displeji rozsvieti funkcia THER. Táto funkcia stimuluje len cez gélové prísavky, ktoré sa k zariadenia pripoje priloženým káblom s dvoma koncovkami. Na prísavkách su kovové guličky, ktoré sa vtlačia do káblovej koncovky.

2.    Tlačidlami (ϴ +)-zvyšovanie a (ϴ -)-znižovanie sa nastavuje intenzita.

3.    Tlačidlom so symbolom hodiniek nastavte čas stimulácie.

4.    Tlačidlami (  +) a (–) sa nastavuje typ stimulácie. a.    CUP- bankovanie b.    ACUP-akupunktúra c.    MASS- masáž d.    HAMM- kladivkovanie e.    SCRA- technika škrabania  f.    WAI/LEG- trup/noha g.    NEC/SHO- krk/rameno h.    BODY- telo i.    SKIN- pokožka

5.    Vypnite zariadenie znížením intenzity na nulu klikaním tlačidla (ϴ -)-znižovanie.

UPOZORNENIE: Funkcia detekcie a merania akubodov je v prístroji ako jedna z možností, ale jej presnosť a kvalita nie sú uvádzané ako funkcie prístoja a nie sú reklamovateľné.  Dole uvedený návod slúži len pre vysvetlenie ovládania.

NASTAVENIE FUNKCIE na detekciu a meranie bodov: 

1.    Na pravej strane zariadenia posuňte gombík na hrane do prava (viď ilustráciu). Po zatlačení tlačidla (ϴ +) na 3 sekundy sa Vám na displeji rozsvieti funkcia ACUT/CHEC. Po rozsvietení displeja chvíľku počkajte, kým sa načíta celá obrazovka a zobrazí sa I nad nadpisom DATUM a 00 nad VALUE. 

2.    Pre prvotné nastavenie prístroja nastavte hrot na akubod na ľavej ruke, ako na ilustrácii (prípadne iný akupunktúrny bod), kým sa nepotvrdí meranie (DATUM bude mať nad sebou 6 paličiek).  Pri správnom umiestnení hrota na akupunktúrnom bode ucítite stimuláciu, brnenie. Ak ju necítite a DATUM má 6 paličiek, zvýšte intenzitu kým nezacítite stimuláciu. POZOR: pri detekcii bodov a nastavovaní intenzity neostávajte na bode dlho, aby sa nespustila autofunkcia stimulácie. Prechod na autofunkciu stimulácie je sprevádzaný frekventovaným pípaním, ktoré prejde do súvislého hlasného zvuku.    

3.    Tlačidlami (ϴ +)-zvyšovanie a (ϴ -)-znižovanie sa nastavuje intenzita a pri detekcii by mala byť pred používaním nastavená na stupeň (1) a následne sa nastavý vyššia. a.    VALUE: je hodnota nameraný pre detekovaný bod od 00 do 60. b.    INTEN: je intenzita stimulácie.

4.    Vypnite zariadenie znížením intenzity na nulu klikaním tlačidla (ϴ -)-znižovanie.

Referenčná tabuľka merania bodov:

00-16 – referenčný orgán daného bodu sa javý zdravý.

17-39 – referenčný orgán daného bodu sa javý oslabený.

39-60 – referenčný orgán daného bodu sa javý chorý alebo pred patologickou zmenou.

POZNÁMKY:

•    Akupunktúrne body na dlani môžu byť merané a aj stimulované.  Body na druhej stane ruky sú len na stimuláciu, nie na meranie.  

•    S pravidla platí, že je dobré mať čím nižšie hodnoty bodov.

•    Ak je vysoká hodnota nameraného bodu ale príznaky nie sú, je možné, že je to prvotný signál komplikácie.

•    Ak Vám zariadenie dáva nesprávne hodnotenia, skúste ho vypnúť a znova zapnúť podľa návodu.

•    Ak nameraná hodnota bodu rýchlo stúpne a zastane, znamená to patologickú zmenu referenčného orgánu.

•    Ak nameraná hodnota bodu rýchlo stúpne a náhle rapídne klesá, napr. ak je hodnota 40 a rapídne klesne na 20 a zastane, znamená to, že daný referenčný orgán je oslabený.

•    Vlhkosť, klimatické podmienky, elektrická rezistencia osoby, stres a meranie po námahe, vplyv alkoholu alebo liekov môže viesť k nesprávnym meraniam. V prípade poruchy prístroja sa ho nesnažte opraviť, ale informujte sa u nás ako postupovať.

Mohlo by sa vám páčiť

Skladom
Škrabátko hlavy / Masážny pavúk / Masážer hlavy3.4€
Vypredané