Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

 1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
 2. Príjemcovia (príjemcom môže byť účtovnícka spoločnosť, alebo aj pošta, kuriér, ... )
 3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napríklad o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

 1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 3. Doba uchovávania osobných údajov – podľa zákona uvedeného v právnom základe alebo po dobu trvanie registrácie zákazníka, ktorú môže kedykoľvek zmazať.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

 1. Účel spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
 3. Doba uchovávania osobných údajov – podľa zákona uvedeného v právnom základe alebo po dobu trvanie registrácie zákazníka, ktorú môže kedykoľvek zmazať.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

 1. Účely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti. Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účel
 3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepší zážitok z používania našej webovej stránky, využívame tieto cookies:

 1. Nevyhnutné cookies: Tieto cookies sú potrebné pre základnú funkčnosť webovej stránky a sú vždy povolené.
 2. Analytické cookies: Pomáhajú nám pochopiť, ako návštevníci používajú našu webovú stránku, čo nám umožňuje vylepšiť jej fungovanie a poskytovať vám lepšie služby.
 3. Marketingové cookies: Tieto súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
 4. Personalizáčné: Tieto cookies nám pomáhajú prispôsobiť obsah a funkcionalitu našej webovej stránky podľa vašich preferencií. Ak tieto cookies odmietnete, niektoré časti webovej stránky nemusia byť pre vás relevantné alebo využiteľné.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V rámci poskytovania služieb a za účelom zlepšenia kvality nášho eshopu, sú určité údaje odovzdávané tretím stranám. Každá takáto tretia strana je riadne schválená a dodržiava nariadenia GDPR. Vaše údaje sa nikdy nezdieľajú bez zákonného dôvodu a sú vždy používané špecifickým a legitímnym spôsobom. Podrobnejšie informácie o tom, ktoré údaje sú zdieľané a s kým, nájdete nižšie.

 1. Comgate, s.r.o., IČO: 44 465 009
  Vaše emailové adresy, telefónne čísla, identifikátory objednávok a ceny objednávok sú zdieľané s Comgate výlučne za účelom spracovania online platieb za objednávky. Chceme zdôrazniť, že priamo nespracovávame žiadne platobné informácie ako napríklad číslo platobnej karty.
  Viac informácií nájdete v politike ochrany osobných údajov Comgate tu.
 2. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. IČO: 36624942: a Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124
  GLS a Slovenská Pošta spracúva vaše adresné údaje (meno, priezvisko, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, krajina, email, telefónne číslo) a v prípade platby na dobierku aj cenu dobierky a identifikátor objednávky.
  Tieto údaje sú použité výlučne na doručenie zásielky prepravnou spoločnosťou.
  Viac informácií nájdete v politike ochrany osobných údajov GLS tu a Slovenská Pošta tu.
 3. Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774
  Ak sa rozhodnete zúčastniť sa programu Overené zákazníkmi, Heureka spracuje váš email, identifikátor objednávky a zoznam objednaných produktov.
  Účelom je recenzia a hodnotenie zakúpených produktov.
  Viac informácií nájdete v politike ochrany osobných údajov Heureka tu.
 4. Google LLC
  Google Analytics spracúva informácie o vašej aktivite na stránke, pričom tieto údaje sú zhromažďované len po vašom súhlase v rámci používania cookies.
  Viac informácií nájdete v politike ochrany osobných údajov Google Analytics tu.