Diagnostika a poradenstvo

Anežka Čontošfalská – zakladateľka a srdce centra, získala vedomosti o metódach vyšetrovania, diagnostiky, fytoterapie a akupunktúry podľa tradičnej čínskej medicíny (TČM) (akupunktúru pasívne na vysvetlenie prenášanej bolesti na dráhach) štúdiom na Pražskom detašovanom pracovisku Univerzity tradičnej čínskej medicíny Guangming v Pekingu, v odbore Teoretické základy TČM, Akupunktúra, Moxibuscia a Čínske masáže, skrz ktorú v roku 2005 absolvovala aj mesačnú odbornú stáž na Prvej fakultnej klinike Univerzity TČM v Pekingu.

Okrem toho vyštudovala Základy psychológie v skrátenej forme na fakulte Pedagogiky a psychológie v Nitre, Náuku o výžive v Kežmarku a farmáciu v Košiciach. V budúcnosti plánuje svoj obzor rozšíriť o ďalšie súvisiace oblasti. Na základe získaných poznatkov skúseností vykonáva poradenstvo v dietológii, fytoterapii (odporúčanie bylín), pasívnej akupunktúre (bez ihiel), ďalej ohľadne geopatogénných zón a citlivosti na vnímanie rušivých vplyvov na organizmus (elektro-magnetický smog). Diagnostikuje ochorenia z jazyka, pulzu (pulzná diagnostika orgánov) ako aj z emočných symptómov, nakoľko podľa TČM chorobou postihnuté orgány tela vysielajú vonkajšie signály cez psychické prejavy človeka.

Je vlastníčkou certifikácií z 1. školy TČM:

 1. O ODBORNEJ STÁŽI na Prvej fakultnej klinike Univerzity TČM v Pekingu v obore Fytoterapia a Akupunktúra, október 2005
 2. FYTOTERAPIA v PEDIATRII podľa TČM, november 2005
 3. ŠTÍTNA ŽĽAZA z pohľadu západnej i TČM, máj 2005
 4. GYNEKOLÓGIA z pohľadu TČM, máj 2006
 5. WAIKE – VONKAJŠIE OCHORENIA z pohľadu TČM, november 2006
 6. DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA SYNDRÓMOV podľa TČM, júl 2003
 7. HEPATOLÓGIA podľa TČM, apríl 2006
 8. EMOCE A PSYCHIKA od Prof. Giovanniho Maciocia, máj 2006
 9. WENBING – OCHORENIA Z TEPLA, august 2005
 10. OBLIČKY z pohľadu TČM, február 2007
 11. MITOCHONDRIÁLNA A BIOREGULAČNÁ MEDICÍNA - metódy analýzy variability srdečného rytmu, štandardných meraní, indikácií a využitia tejto metódy na zistenie stavu autonómneho regulačného systému a adaptačných mechanizmov na záťažové stavy, december 2011
 12. ONKOLOGICKÉ OCHORENIA, MUDr. Oxana Načataja, máj 2013.
 13. KOZMETICKÁ GUASHA, MUDr. Ludmila Bendová, Prof. Zhang Xiuqin, október 2013
 14. Účasť na odbornom seminári FYTOTERAPEUTICKÁ ALCHÝMIA z pohľadu TČM, apríl 2011

Ďalšie certifikáty:

 • Medzinárodný certifikát PSYCHOENERGOSUGESTOLÓGA 1. karegórie, december 1995
 • Certifikácia na EZOTERICKÉHO UČITEĽA od Petra Chobota, Praha, máj 1997
 • Certifikát AROMATERAPIE, Utah, USA, júl 2001
 • Osvedčenia zo semináru MOXA a BANKA, február 2004
 • Osvedčenie zo semináru WAN-y a ich použitie v TČM, apríl 2004
 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou Výživa človeka, humánna výživa, trofológia, február 2009

Od roku 1998 je pozývaná k prednášaniu v rámci Slovenskej Republiky v problematike potreby výživných látok pre ozdravenie organizmu.

Ordinácia, spolu s predajňou, je situovaná priamo v centre Košíc na Alžbetinej ulici č.18.

CENA KONZULTÁCIE / PORADENSTVA: cena za konzultáciu s Anežkou Čontošfalskou je od 20 do 25 EUR, v závislosti na dĺžke a téme konzultácie.